Salgsbetingelser – som gjelder for handel med Bad og Fritid AS

Her finner du de betingelser som gjelder for handel med Bad og Fritid AS via badogfritid.no

Firma: Bad og Fritid AS

Organisasjonsnavn: Nye Bad og Fritid AS

Organisasjonsnummer: 932 095 793

Telefon nummer: +47 905 52 233

Epost adresse: post@badogfritid.no

Juridisk adresse: 

MOLDE:

Malmefjordvegen 236

6445 Malmefjorden

ÅLESUND:

Smibakken 1

6018 Ålesund

Bestilling

Du kan sende inn din bestilling av varer via badogfritid.no og ved å velge den/de varer som du ønsker å kjøpe. Deretter går du til betalingsmodulen for å betale. Alle priser er i norske kroner (NOK) og inklusiv 25 % mva.

Når du legger inn en bestilling, tilbyr vi at du kjøper de valgte produktene i overensstemmelse med disse betingelsene.

Når Bad og Fritid AS aksepterer bestillingen din, vil du motta en ordrebekreftelse som sendes til den e-postadressen som du oppga på bestillingsskjemaet.

Selv om Bad og Fritid AS bestreber seg på å levere alle produkter som er oppgitt i ordrebekreftelsen, kan det oppstå situasjoner hvor Bad og Fritid AS ikke kan levere produktene, f.eks. (i) fordi produktene ikke lenger er i produksjon eller (ii) fordi det har vært feil i prisangivelsen på nettstedet. I slike tilfelle vil Bad og Fritid AS kontakte deg og foreslå ev. å levere et annet produkt. Hvis du ikke er interessert, vil Bad og Fritid AS annullere bestillingen av de produkter som ikke kan leveres og trekker fra kjøpesummen for disse produktene. Utover dette kan du ikke gjøre noen krav gjeldende overfor Bad og Fritid AS.

Priser

Prisene på produktene fremgår av nettstedet utenfor det enkelte produktet, og på ordrebekreftelsen og etterfølgende tilsendt faktura. Alle priser er i norske kroner (NOK), inkludert mva.

Betaling

Bad og Fritid AS er opptatt av en 100% trygg og sikker handelsopplevelse. Alle kjøp som gjøres via Bad og Fritid AS vil trygt behandles med/via betalingstjenesten – SVEA. Betalinger kan også foretas med andre betalingsmåter tilgjengelig i nettbutikken som VIPPS, Swebank sin mastercard/visa løsning eller Collector for delbetaling eller delfakturering. 

Betalingen skjer ved bestilling i nettbutikken. Ved spabad hvor det innbetales depositum vil dette bli belastet ved bestillingen, og man kan også velge å betale spabadet i sin helhet ved bestillingstidspunktet. Dersom det bare er betalt depositum vil det komme faktura ved levering for resterende beløp.

Betaling med SVEA

Kort: Betaling med kort skjer i henhold til gjeldende regler for online-betaling. Vi benytter Svea Bank AB sin PCI-DSS-sertifiserte kortbetalingsløsning. Vi aksepterer Visa og MasterCard. Pengene reserveres på din konto ved ordretidspunktet. Alle transaksjoner sendes sikkert og kryptert via SSL (Secure Sockets Layer). Ingen kortnummer lagres. Vi benytter den seneste sikkerhetstandarden for betalinger på nett, 3D-Secure, en standard innført av Visa og MasterCard med formål å identifisere kortholder ved kjøp på internett. Svea tilgjengeliggjør betaling med Vipps via vår Svea Checkout. Betaling utføres via Vipps sin egen app for betaling, med de betalingsvalg som er tilgjengelig der for den enkelte bruker.

Faktura:. Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Bank AB, filial i Norge. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer. Det vil da bli foretatt en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Samtlige faktura er overdratt til Svea Bank AB, filial i Norge sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Bank AB, filial i Norge. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. gjeldende satser, og forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Delbetaling: Gjennom vårt samarbeid med Svea Bank AB, filial i Norge kan du inngå en kontokredittavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du ved å krysse av for det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall. For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli foretatt en kredittsjekk. Forutsetningen for å delbetale kjøpet er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger. Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000 kr, løpetid 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195 kr, termingebyr 45 kr: 14,40% Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon.

          Se SVEA sin side for mer informasjon: https://www.svea.com/kontovilkar

Levering

Det leveres kun til adresser i Norge for bestillinger i nettbutikken.

I henhold til betingelsene i punktet Priser, vil Bad og Fritid AS levere de produktene som er bestilt og oppgitt på ordrebekreftelsen.

Den normale leveringstiden beregnes til 1-3 hverdager fra du mottar ordrebekreftelsen. Er varen forsinket eller i restordre, vil du få beskjed om forventet leveringstid via e-post. Levering skjer kun på hverdager. Transportøren vil kontakte kunden før levering. Hvis ingen er på adressen når varen leveres, vil varen tas med igjen og en melding fra transportøren legges i postkassen. Du må ta kontakt med transportøren for å avtale nytt leveringstidspunkt. Om sendingen sendes med posten vil du motta bekreftelse og sporingsnummer når din ordre sendes slik at du kan følge forsendelsen.

Hvis det oppgis på ordren at varen kan stilles ved døren, overgår ansvaret for varen til kunden i det øyeblikket transportøren stiller varen ved den av kunden oppgitte leveringsadresse.

Fraktpriser

Vi har gode fraktbetingelser. Frakt kan variere etter hvor det skal leveres, størrelse og tyngde.

Angrefrist

Du har 14 dagers angrefrist/returrett fra produktet er levert. Hvis du vil benytte retten til å returnere et produkt, er det en god idé at du kontakter Bad og Fritid AS via kontaktskjema på www.spa-huset.no Deretter må du for egen regning sende produktet tilbake til følgende adresse: Bad og Fritid AS, Malmefjordvegen 236, 6445 Malmefjorden. Når du sender et produkt i retur, må det være i samme stand som da du mottok det, og det må altså være i original og uåpnet emballasje. Du får pengene tilbake så snart vi har mottatt produktet i retur og sett at det er som nytt. Pengene vil etterfølgende refunderes via Klarna.

Feillevering og defekte varer

Sjekk leveringen med det samme du har mottatt den. Hvis du mot forventning skulle motta feil eller defekt produkt, må du raskest mulig orientere oss per e-post:post@badogfritid.no, merk hva feilen eller defekten består av. Sørg for at ordrenummeret vises tydelig i e-posten.

Ikke hentede varer

Om du ikke henter din forsendelse vil du bli fakturert 500,- som dekker returporto + administrative kostnader. Deretter returneres varen til Bad og Fritid AS.

Reklamasjon

Bad og Fritid AS følger norsk lov for reklamasjon. Feil på vare skal reklameres via reklamasjonsskjema så snart feilen er oppstått via nettsiden. Bad og Fritid AS står for frakten inn og ut, men hvis du hever kjøpet må du stå for returen. Kvittering skal medfølge for å styrke garantien. Observere at garantien kun dekker funksjonsfeil på produktet.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Forbehold

Vi tar forbehold om utsolgte produkter, pris- og korrekturfeil, samt manglende leveranse fra våre leverandører.

Forbrukssikkerhet

Som kunde hos Badogfritid.no – Bad og Fritid AS – har du alltid de rettigheter som fremgår av Forbrukerrådet. Du kan lese mer om Forbrukerrådets veiledning her. http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/garanti-og-reklamasjon

Kjøpsvilkår Spabad/Swimspa

Depositum og levering

Når du bestiller et spabad faktureres 30% depositum med betalingsfrist 14 dager.

Når depositum er registrert innbetalt starter leveringstiden du har fått oppgitt ved kjøp.

Normalt 8-12 uker, med forbehold om lenger levering.

Leveringstid Swimspa normalt 12-16 uker, med forbehold om lenger levering.

Kansellering/avbestilling

Vi tilbyr åpent kjøp frem til depositum er betalt.

Om du ønsker å avbestille innen 4 uker etter kjøp betales 10% av depositumet tilbake.

Ved avbestilling etter 4 uker beholdes depositumet i sin helhet.

Ved kansellering av bestilt Swimspa beholdes depositumet i sin helhet.

Øvrige vilkår henvises til norsk kjøpslov

Konfliktløsning

Dersom konflikt oppstår

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23 400 600.

En eventuell tvist som måtte føres for domstolene skal løses ved selgers verneting i Molde.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.